نوشته‌ها

به دلیل کاهش فشار آب استفاده از پمپ آب در ساختمان ها بسیار متداول شده است. توان هر پمپ آب معمولا از نیم اسب بالاتر می باشد تا بتواند آب را با فشار کافی به طبقات بالاتر ساختمان منتقیل کند. تاسیسات هدایتی به شما کمک می کند تا بهترین پمپ آب را مخصوص ساختمان خود تهیه و نصب کنید.

ادامه مطلب

Click to rate this post!
[Total: ۵ Average: ۳.۴]
ورود به فروشگاه